tanulmányéletrajzaktuálisimpresszumART95.hue-mailcímplap

ifj. Szlávics László kultikus ős-pénz sorozata 1996-1997

· A sokáig csak vert érmekkel foglalkozó művész - az éremművészet egyre táguló határait tapasztalva - ebben a sorozatában közlendőit eredendően új eszközök segítségével fogalmazta meg. Vonzódása a természeti népek kultúrájához érdeklődését a pénz funkciójának csíráit hordozó ős-pénzek világába vitte és azok mintájára készítette el saját ős-pénzeit.
· Ezek a darabok - akár programszerűen, akár véletlenül - napjaink egyik legképlékenyebb fogalmáról, az értékről szólnak. Az értékek sokfélesége, változatos megítélésük, a társadalom tagjainak igen eltérő nézetei e tárgykörben teszik aktuálissá a témát. Az érték és a pénz fogalma mára összekeveredett, átértelmeződött. Ma már a szükségletteremtette, közmegegyezés szerint működő pénz önmagában értéktelen, de természeti népek között - nem annyira régen - még olyan, többnyire kultikus anyagok, tárgyak töltötték be az általános egyenértéket képviselő primitív pénz szerepét, amelyek az akkori körülmények között önmagukban is jelentős gyakorlati értéket képviseltek. Karperecek, agyagból, üvegből készült gyöngysorok, piros és fehér kagylóhéjból kerekre csiszolt füzérek, fonal vagy háncsalapra erősített madártollak, felfűzött állatfogak, csontocskák, különleges csigaházak mellett pár centistől több méteres átmérőjű lyukas

L. Kovásznai Viktória: ifj. Szlávics László kultikus ős-pénz sorozata 1996-1997