tanulmányéletrajzaktuálisimpresszumART95.hue-mailcímplap

Az utolsó óra: mindig üt - ifj. Szlávics László szobor-művei

Körbepillantva a metaforikus terekben – ahová ifjabb Szlávics László szobrászművész legújabb alkotóperiódusának óraszobrai nyomán érkezhetünk meg –, közhelyszerű megállapításokra ragadtathatjuk magunkat: e művész alkotásainak tárgya a lassan vagy a gyorsan, az észrevétlenül vagy idegőrlőn, a kíméletlenül pergő, megfoghatatlan idő. És máris analógiákat, párhuzamokat keresünk, s az idő-problematikával viaskodó, megkerülhetetlen művekként memóriánkban Salvador Dalí Az emlékezet állandósága (1931) című, meghajló-hullámzó óra-számlapokat megjelenítő vászna, majd a magyar művészet közelebbi múltjából Harasztÿ István kar- és zsebórákból és óraalkatrészekből szerkesztett, az ezredforduló utáni években készült domborművű kollázs- vagy assemblage-sorozata és Kicsiny Balázs Suszterinas című videoinstallációja (2005) merül fel. A művek megközelítéséhez az elméleti alapvetés is adott: Kicsiny Balázs az Óramotívum és eszkatológia. A mérhető és a mérhetetlen ábrázolása című DLA-értekezésének téziseit 2008-ban foglalta össze. (És csak zárójelben jegyezzük meg, hogy az Új Budapest Galéria 2015-ben egy új műkategória megnevezését meghonosítva Idő-alapú médiaművek a kortárs művészetben, míg a szentendrei Művészet Malom 2016-ban Elvesztegetett idő címmel rendezett nagyszabású kiállítást.) Ifjabb Szlávics László a tradicionális műalkotások körébe sorolható, az idő jelenségét analizáló-tükröztető munkái többszörösen is ezen, az érzéki tartományokban és a tudati síkokon is gyakran súlyos konfliktusokat és zavarokat keltő problémahalmazhoz kötődnek: olyan művek, amelyeknek tárgya és jelentésköre is az idődimenziókba vezérlő, az idő múlását a linea­ritás szellemében és gyakorlata szerint megtestesítő és tanúsító tárgyak: órák. Fali- és asztali órák, kakukkos és ingaórák, ébresztőórák, zsebórák mint hallatlan formagazdagságban alakított mindennapi, az idő múlása által megviselt, véletlenül talált, vagy az embert körülvevő rekvizitumáradásból tudatosan kiválasztott és kiemelt használati tárgyak, valamint feltárt-lecsupaszított-átformált mechanikus szerkezetek, amelyek családjához egy-egy esetben más mérőszerkezetek –

Wehner Tibor: Az utolsó óra: mindig üt - ifj. Szlávics László szobor-művei